English

کارت سبز برای نوابغ، نخبگان و استاد دانشگاهها

قوانین بهطور مشخص عبارت "منافع ملی"  را تعریف نکردهاند. با این حال، سرویس مهاجرتی معیارهای زیر را برای اینکه مشخص شود آیا منافع ملی رعایت میگردد، مشخص نموده است:

 • بهبود اقتصاد آمریکا
 • بهبود حقوقها و شرایط کاری نیروی کار آمریکا
 • بهبود برنامههای تحصیلی و آموزشی برای کودکان آمریکا زیر نظر نیروی کار واجد شرایط
 • بهبود خدمات درمانی
 • ارائهی مسکن مقرون به صرفه برای افراد جوان و/یا پیر، و افراد فقیرتر ساکن آمریکا
 • بهبود کیفیت محیط زیست آمریکا و استفادهی خلاقانهتر از منابع طبیعی
 • درخواست از جانب یک آژانس دولتی ذینفع )علاقمند) در آمریکا

 

مزایای تشکیل یک پرونده برای معافیت منافع ملی چیست؟

مزایای متعددی در تشکیل یک پروندهی رعایت معافیت ملی و دریافت یک تأییدیه در این شاخه وجود دارد. با توجه به اینکه معافیت در رابطه با الزام مربوط به پیشنهاد کار است، باعث میشود که الزامی برای یک پیشنهاد کاری مشخص برای نیروی کار توسط کارفرما نباشد. در عمل، مزیت کلیدی آن در بسیاری از موارد، این است که فرد نیازی به انجام پروسهی گواهی نیروی کار که نشان دهد کمبود نیروی کار متخصص در یک سمت مشخص وجود دارد، نیست.

 

معنای متخصص دارای مدرک پیشرفته چیست؟

عبارت "متخصص دارای مدرک پیشرفته" بدین معناست که فرد ذینفع یک مدرک تخصصی( MA, MS, ME, MD یا (PhD یا معادل آن را دارا میباشد و یا اینکه در حال فعالیت در حیطهای است که نیازمند حداقل یک مدرک کارشناسی است و یا بهطور سنتی بهعنوان یک تخصص به آن نگاه میشود، نظیر وکلا، دکترها، معماران، مهندسین و معلمان. یک مدرک کارشناسی به علاوهی پنج سال سابقه کار در یک تخصص یا شغل پیشرفته (دارای ترقی) نیز ممکن است واجد شرایط برای شناخته شدن به عنوان یک "مدرک پیشرفته" باشد.

 

شرایط یک معافیت منافع ملی چیست؟

آستانهی آنچه برای یک معافیت منافع ملی لازم است، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا "توانایی استثنایی" در حیطه کاری شما است.

 

نیازمندی است، یک تست سه مرحلهای است.

 • کار باید تشخیص داده شود به عنوان یک "شایستگی ذاتی قابل توجه"
 • منافع کار باید "در ابعاد ملی" باشد بر خلاف زمانی که یک کار تنها محلی  است، و
 • میبایست یک سابقهی مشخص وجود داشته باشد که نشان دهد فرد متقاضی میتواند منافع ملی را در "ابعاد بسیار قابل توجهتر از آنچه یک یک نیروی کار آمریکایی با داشتن همان حداقل تواناییها " تأمین سازد.

 

مزایای معافیت منافع ملی چه هستند؟

 • نیاز به یک گواهی کاری (labor certification) ندارد.
 • نیاز به یک پیشنهاد کاری دائمی در ایالات متحده آمریکا ندارد.