English

تحصیل در امریکا - ویزای دانشجویی (F1 Visa)

متقاضی ویزای F1  بعداز گرفتن پذیرش از دانشگاه یا موسسساتی که مورد تایید اداره آموزش آمریکا میباشند با در دست داشتن فرم I20 ، از سفارت آمریکا وقت گرفته تا برای گرفتن ویزا اقدام نمایند. اعتبار ویزای دانشجویی رابطه مستقیم با مدت زمان تحصیل در آمریکا دارد .

در زمان تحصیل شخص دانشجو فقط در محیط دانشگاه می‌تواند مشغول به کار و کسب در آمد به صورت نیمه وقت باشد. در زمان تحصیل و یا در پایان زمان تحصیل شخص دانشجو می‌تواند برای کار آموزی در شرکت یا موسسه های آمریکایی مشغول به کار شود که این مدت بنا بر رشته تحصیلی می‌تواند بیش از دو سال بیانجامد. لازم به ذکر است که در زمان تحصیل یا در زمان کار آموزی، شخص دانشجو می‌تواند از راههای مختلف برای کارت سبز اقدام نماید.

همسر شخص دانشجو می‌تواند با ویزای F2 وارد آمریکا شود. در عین حال ویزا F2 اجازه کار یا تحصیل را نمی‌دهد.