فارسی

M (VOCATIONAL TRAINING VISA)

ویزای M شبیه به ویزای دانشجویی میباشد با این تفاوت که شخص درخواست کننده می‌تواند پذیرش ورود را از هنرستان یا موسسه های غیر علمی در زمینه هایی مانند عکاسی، مدلینگ، طراحی لباس و غیره بگیرد. دانشگاه یا هنرستان مربوطه بعد از دادن پذیرش به متقاضی ، فرمI20 صادر میکند که شخص متقاضی در زمان مصاحبه به کنسول مربوط در سفارت تحویل می‌دهد. باید توجه داشت که ویزای M قابل تبدیل به ویزای دانشجویی F1 نمیباشد و این ویزا می‌تواند برای مدت حداکثر یک سال اعتبار داشته باشد و شخص بعد از پایان یک سال و اتمام دوره کار آموزی، یک ماه وقت دارد که به کشور خود باز گردد.