English

مراحل هفتگانه پناهندگی

مراحل هفتگانه پناهندگی

این‌ها روال کلی برای اقدام جهت پناهندگی از طریق روال مورد تصدیق پناهندگی می‌باشد. این موارد برای آن دسته از پناهجویانی که در روال حذف پیش از رأی دادگاه هستند نمی‌باشد. برای اطلاعات درباره روال دفاعیه پناهجویی، بخش «دریافت پناهندگی در ایالات متحده» را مشاهده کنید با لینک در سمت راست صفحه.
گام اول: ورود به خاک آمریکا
گام دوم:‌ درخواست پناهندگی
برای درخواست پناهندگی، فرم مربوطه را با نام درخواست پناهدنگی و به تعویق انداختن حذف را از طریق USCIS در طول یک سال از آخرین ورودتان به آمریکا پر کنید (مگر در شرایط خاص).
زمانی که USCIS فرم اپلیکیشن کامل شده را دریافت کند، شما دو اطلاعیه دریافت خواهید کرد:
۱. تأیید دریافت فرم درخواست شما
۲. اطلاعیه جهت اینکه به نزدیک ترین Application Support Center (ASC) رفته برای انگشت‌نگاری

گام سوم: USCIS عملیات انگشت‌نگاری و بررسی سوء پیشینه را انجام می‌دهد
اطلاعیه‌ی تاریخ ASC را مطالعه کنید و آن را با خود به محل انگشت نگاری در ASC ببرید. شما به عنوان یک پناهنده وجهی بابت انگشت‌نگاری پرداخت نمی‌کنید.

گام چهارم: اطلاعیه‌ای برای مصاحبه دریافت خواهید کرد
در این مرحله USCIS برای شما یک وقت مصاحبه با یک مأمور پناهندگی تعیین خواهد کرد که یا در یکی از دفاتر هشتگانه‌ی پناهندگی خواهد بود و یا در دفتر USCIS (بسته به اینکه کجا زندگی می‌کنید). در بیشتر مواقع، اطلاعیه‌ی مصاحبه را ۲۱ روز پس از اینکه فرم کامل شده‌ی I-589 را به USCIS ارسال می‌کنید، دریافت خواهید کرد. در اطلاعیه‌ی مصاحبه، تاریخ، مکان و زمان مصاحبه‌ی پناهندگی به شما اعلام خواهد شد.

متقاضیانی که طبق برنامه‌ریزی مصاحبه‌شان در دفتر USCIS برگزار می‌گردد ممکن است اطلاعیه‌ی مصاحبه‌شان را دیرتر دریافت کنند. مأموران پناهندگی به طور منظم برای برگزاری مصاحبه‌های پناهندگی در دفاتر USIC در مکان‌های متعدد در اطراف کشور در سفر هستند.

گام پنجم: مصاحبه
در بیشتر موارد، شما تا ۴۳ روز از زمانی که درخواستتان را تکمیل می‌نمایید مصاحبه می‌شوید مگر برای افرادی که محل مصاحبه‌ی آن‌ها دفاتر USCIS تعیین می‌گردد. شما می‌توانید یک وکیل یا یک نماینده مورد تأیید را به همراه خود به محل مصاحبه بیاورید.
همسر و یا فرزندانی که به دنبال دریافت مزایای فرعی دریافت پناهندگی هستند را به محل مصاحبه بیاورید. اگر نمی‌توانید مصاحبه را به زبان انگلیسی انجام دهید باید یک مترجم به همراه خود بیاورید. مصاحبه معمولاً یک ساعت به طول می‌انجامد، البته زمان ممکن است با توجه به کیس مربوطه متغیر باشد. شما همچنین می‌توانید شاهدانی را برای شهادت دادن به نفع شما بیاورید.

گام ششم: مأمور پناهندگی تصمیمی در ارتباط با واجد شرایط بودن خواهد گرفت و مأمور ناظر پناهندگی تصمیم را بررسی می‌کند
برای اینکه درخواست پناهندگی شما مورد تأیید قرار بگیرد، می‌بایست به عنوان یک پناهجو قابل تعریف باشید. مأمور پناهندگی تصمیم خواهد گرفت که آیا شما واجد شرایط اقدام برای پناهندگی هستید یا خیر.
یک مأمور ناظر (ارشد) پناهندگی تصمیم مأمور پناهندگی را برای اطمینان از اینکه با قانون مطابقت دارد مورد بازبینی قرار می‌دهد. با توجه به پرونده، مأمور ناظر پناهندگی می‌تواند تصمیم را برای بازبینی بیشتر به دفتر مرکزی بخش پناهندگی ارسال نماید.

گام هفتم: متقاضی تصمیم را دریافت خواهد کرد
در بیشتر موارد، شما دو هفته بعد از اینکه مصاحبه شدید برای دریافت تصمیم به دفتر پناهندگی مراجعه خواهید کرد.
معمولاً تصمیم را دیرتر از ۶۰ روز از تاریخی که درخواست پناهندگی‌تان را ثبت کرده‌اید دریافت نمی‌کنید. زمان بیشتری ممکن است نیاز باشد در صورتی که شما:
-    در یک وضعیت قانونی مهاجرتی قرار دارید
-    در یک دفتر USCIS مصاحبه شده‌اید
-    بررسی امنیتی در دست اقدام دارید
-    دارای پرونده‌ای هستید که در دست بررسی توسط دفتر مرکزی بخش پناهندگی است