English

شهروندی آمریکا (CITIZENSHIP)

یک فرد می‌تواند در زمان تولد و یا در زمان دریافت تابعیت، یک شهروند آمریکایی شود. یک فرد می‌تواند از طریق دریافت تابعیت شهروند آمریکا شود. این فرد می‌بایست:

 

  •  برای مدت ۵ سال اقامت دائم داشته باشد و همه‌ی موارد واجد شرایط بودن دیگر را داشته باشد یا اینکه برای ۳ سال اقامت دائم داشته باشد و همه‌ی شرایط لازم را برای اقدام کردن بعنوان همسر یک شهروند آمریکایی داشته باشد
  •  در زمان ثبت درخواست ۱۸ سال یا بیشتر سن داشته باشد
  •  حداقل برای ۳ ماه آخر پیش از تاریخ ثبت درخواست، در داخل ایالت و یا حوزه‌ی قضایی USICS مربوط به محل اقامتش، زندگی کرده باشد
  •  یک اقامت بدون وقفه در آمریکا داشته باشد به عنوان یک دارنده‌ی کارت سبز برای حداقل ۵ سال تا قبل از تاریخ ثبت درخواست
  • حداقل ۳۰ ماه از ۵ سال تا زمان قبل از ثبت درخواست را به طور فیزیکی در خاک ایالات متحده حضور داشته باشد
  • از تاریخ ثبت درخواست تابعیت تا زمان دریافت تابعیت بدون وقفه در خاک آمریکا حضور داشته باشد
  • توانایی خواندن، نوشتن و حرف زدن به زبان انگلیسی را داشته باشد و درباره تاریخ و دولت آمریکا اطلاعات داشته باشد (علوم مدنی). (امتحان دریافت تابعیت را قبول شود)
  • شخصی دارای اخلاق خوب باشد، به اصول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پایبند باشد، تمایل به نظم و شادمانی ایالات متحده داشته باشد