English

مبادله دانشجویی ( J1 Visa )

ویزای J1 توسط دولت محلی آمریکا صادر می‌شود. این ویزا به واجدین شرایط اجازه می‌دهد برای گذراندن دوره آموزشی، تدریس و یا تحقیق وارد آمریکا شوند. دانشجویان، پزشکان، مهمانداران هواپیما و اساتید می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم برای این ویزا اقدام نمایند.

جهت اقدام برای این نوع ویزا، باید از طریق یکی از دانشگاهها یا موسسه هایی که توسط دولت آمریکا تعیین و تایید شده، اقدام کرد. لازم به ذکر است که دولت آمریکا یک وب سایت مخصوص برای ویزا J1 به راه انداخته است.

معمولا در پایان دوره این ویزا، شخص متقاضی باید به کشور خود بازگردد و قبل از اینکه برای ویزای دیگری اقدام کند باید شش ماه تا دوسال را در کشور خود بگذارند.