English

ویزای نامزدی

ویزاهای نوع K برای نامزدانِ شهروندان آمریکا

 

اگر شما شهروند آمریکا هستید و تمایل دارید نامزد خود را با هدف ازدواج از کشور دیگری به ایالات متحده انتقال دهید، لازم است که فرم تقاضا برای نامزد خارجی را تکمیل نمایید . این اولین گام برای دریافت ویزای غیرمهاجر K-1 برای نامزد شما میباشد. ویزای K-1 همچنین با نام ویزای نامزدی شناخته میشود.

به منظور دریافت ویزای نامزی K-1، شما و نامزدتان باید در طی ۹۰ روز از زمان ورود نامزدتان به آمریکا به عنوان یک دارندهی ویزای غیرمهاجر K-1، اقدام به ازدواج با یکدیگر نمایید. ازدواج شما باید قانونی باشد، بدین معنا که هم شما و هم نامزدتان هدف واقعی بنا کردن یک زندگی مشترک در کنار یکدیگر را داشته باشید و ازدواجتان تنها به منظور دریافت امتیاز مهاجرتی نباشد.

به طور کلی، شما و نامزدتان باید طی دو سال گذشته بهطور فیزیکی یکدیگر را ملاقات کرده باشید.

اگر نامزدتان تا ۹۰ روز از زمان ورودشان به ایالات متحده به عنوان یک دارندهی ویزای غیرمهاجری K-1 با شما ازدواج کند، ایشان میتواند برای یک وضعیت قانونی اقامت دائمی (گرین کارت) در آمریکا اقدام کند.

اگر شما از قبل ازدواج کردهاید، تصمیم به ازدواج در خارج از خاک آمریکا دارید و یا نامزد شما در حال حاضر به صورت قانونی در خاک آمریکا ساکن است، نامزد یا همسر شما واجد شرایط دریافت ویزای نامزدی نمیباشد.