English

ویزای خبر نگاری (I Visa)

خبرنگار یا فیلمبردار یا عکاس یک خبرگزاری در خارج از آمریکا می‌تواند برای ویزای خبرنگاری از طریق خبرگزاری خود اقدام کند تا بتواند در آمریکا به کار خبرنگاری برای خبرگزاری خود اقدام نماید. کنسول سفارت آمریکا معمولا از دادن ویزای خبرنگاری به کشورهایی از که از پذیرفتن خبرنگارهای آمریکایی سر باز میزنند، خودداری میکند. لازم به ذکر است که این ویزا برای مدت یک سال اعتبار دارد و قابل تمدید میباشد و صاحب ویزا می‌تواند به صورت نیمه وقت در زمینه خبرنگاری و رشته های مربوط به آن، همزمان با کار خبرنگاری، تحصیل نماید.