English

واجد شرایط بودن

آزمون‌های شهروندی دارای دو بخش هستند: آزمون علوم مدنی و آزمون انگلیسی. در زیر می‌توانید اطلاعات مربوط به هرکدام را بیابید:

 

آزمون علوم مدنی:

تعداد ۱۰۰ سوال در رابطه با علوم مدنی در آزمون تابعیت وجود دارد. در زمان مصاحبه برای تابعیت، از متقاضیان تا ۱۰ سوال از لیستی شامل ۱۰۰ سوال به انگلیسی پرسیده می‌شود. شما می‌بایست حداقل ۶ سال از ۱۰ سوال پرسیده شده به زبان انگلیسی را به درستی پاسخ دهید تا در آزمون علوم مدنی قبول شوید. ابزار کمکی آزمون متعددی برای آماده‌سازی شما جهت این آزمون وجود دارد. برای شروع، از اینجا منابع را مشاهده کنید.

 

آزمون انگلیسی:

آزمون انگلیسی دارای سه بخش است: خواندن، نوشتن و صحبت کردن. توانایی صحبت کردن شما توسط مأمور USCIS در طول مصاحبه واجد شرایط بودنتان در فرم N-400 که برای تقاضای تابعیت است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش خواندن، شما باید یک جمله از سه جمله‌ی موجود را به درستی بخوانید. در بخش نوشتاری، شما باید یک جمله از سه جمله را به درستی بنویسید. ابزار مطالعاتی متعددی برای آماده‌سازی شما وجود دارد. برای دیدن منابع اینجا را ببینید.