English

ویزای تجاری موقت (B1 Visa)

متقاضی می‌تواند برای یک سفر کوتاه مدت به آمریکا جهت شرکت در یک کنفرانس تجاری، نمایشگاه و یا در مسابقات ورزشی به عنوان عضوی از تیم ملی یک کشور و یا عضوی از یک گروه معتبر یا ملی برای این ویزا اقدام کند. دانشجویان پزشکی‌ نیز می‌توانند در صورت گرفتن پذیرش از موسسه یا دانشگاهی برای دوره های تخصصی ، برای این ویزا اقدام کنند. جهت اقدام برای این نوع ویزاها معمولا باید بین شصت تا نود روز قبل از برگزاری کنفرانس یا نمایشگاه اقدام کرد.

قابل ذکر است که ویزای B1، اجازه کار در آمریکا یا مجوز تجارت و کسب در آمد در آمریکا را نمی‌دهد و صرفا اجازه ورود به آمریکا میباشد. لازم به ذکر است که کسانی که به صورت انفرادی اجرای موسیقی می‌کنند، نمی‌توانند برای این ویزا اقدام نمایند. علاوه بر این، خانواده شخص متقاضی باید به طور مجزا برای این ویزا اقدام نمایند.