English

ویزای توریستی (B2 Visa)

برای سفر توریستی و سیاحتی به آمریکا شخص متقاضی از سفارت آمریکا در خواست ورود به آمریکا را می‌نماید. شخص متقاضی می‌تواند برای سیاحت، درمان پزشکی، شرکت در مراسم موسیقی حرفه ای (ولی بدون گرفتن حقوق) و شرکت در کلاس های تفننی برای این ویزا اقدام نماید. داشتن دعوتنامه الزامی نمی باشد اما در بیشتر موارد مفید میباشد . مدت ویزا از سه ماه تا ۱۰ سال می‌تواند باشد و در صورت داشتن شرایط لازم می‌تواند تا شش ماه تمدید شود. نکته مهم برای گرفتن ویزای توریستی، داشتن مدارک و عدله کافی برای اثبات به کنسول سفارت میباشد. این مدارک باید نشان دهند شخص متقاضی در پایان مدت ویزا، آمریکا را ترک خواهد کرد و به کشور خود باز خواهد گشت. این مدارک عبارتند از وابستگیهای کاری و شغلی، عاطفی و مالی به کشوری که متقاضی در آن ساکن می‌باشد. 

عموما کسانی که بالای شصت سال هستند، یا مسافرت های خارجی متعدد به کشورهای مختلف داشته اند، یا صاحب خانه میباشند در موقعیت بهتری برای اخذ این ویزا نسبت به جوانان، مجردان، مطلقه ها، کم در آمدها یا بیماران صعب علاج قرار دارند.